За регистъра

Регистърът е създаден за да координацията и контрола на дейностите от Националната програма "Без свободен час". РУО подпомагат училищата и детските градини, създавайки банка с кадри за заместващи учители/възпитатели на отсъстващите от учебни занятия учители/възпитатели в училищата и детските градини от административната област. Поддържат и актуализират банката с кадри за заместващи учители/възпитатели, която публикуват на електронната си страница.

Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата и детските градини чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнение на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители.

За контакти:

Петър Иванов - старши експерт по финансово осигуряване - тел. 082/82-69-56, email: p.ivanov@rio-ruse.org

Татяна Борисова - старши счетоводител - тел. 082/82-69-56, email: t.borisova@rio-ruse.org

Регистирай се

Ако сте кандидат и притежавате необходимата квалификация, моля регистрирайте се, като попълните Вашите данни. Така при необходимост ще Ви бъде предложена работа от нуждаещ се директор на училище. Бъдете коректни. Моля, пишете на кирилица! В противен случай няма да можете да попълните формата за регистрация

Постоянен адрес